Τα τελευταία χρόνια πολλοί φοιτητές
αναζητούν βοήθεια για
τις σπουδές τους. Για παράδειγμα
  • Οι φοιτητές ΑΕΙ με κενά από το Λύκειο,
δυσκολεύονται σε μαθήματα υψηλών απαιτήσεων. ΠΛΗ12 Μαθήματα

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο
να αναζητούν υποστήριξη από καθηγητές με γνώσεις
σε πανεπιστημιακά μαθήματα.