Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φοιτητές
αναζητούν κάποια βοήθεια για
τις σπουδές τους. Για παράδειγμα
  • Οι φοιτητές ΑΕΙ με κενά από το Λύκειο,
δυσκολεύονται σε μαθήματα υψηλών απαιτήσεων. ΠΛΗ12 Εργασίες

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό
να ζητάνε υποστήριξη από καθηγητές με γνώσεις
σε πανεπιστημιακά μαθήματα.